Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR z udziałem naukowców z SGGW 

Start >Aktualności >Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR z udziałem naukowców z SGGW 

Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR z udziałem naukowców z SGGW 

Ekologia  i ochrona środowiska to tematy aktualne, istotne i wielowątkowe. Różne ich perspektywy podejmuje Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR https://raport.togetair.eu. 

Raport Klimatyczny TOGETAIR to pierwsze tak kompleksowe ujęcie zagadnień poruszonych podczas premierowej edycji Szczytu Klimatycznego 2020, a także podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań ekologicznych.

W nowoczesnej multimedialnej formie w raporcie przedstawione zostały rekomendacje ekspertów, naukowców, strony społecznej, samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. 

Raport powstał m.in. pod patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i z udziałem naukowców SGGW.

Dr Rafał Boguszewski i dr Tomasz Herudziński z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW wraz z Dominikiem Owczarkiem z ISP prezentują w raporcie problem ubóstwa energetycznego w kontekście wyzwań związanych z ochroną środowiska.

Artykuł dostępny jest pod adresem https://raport.togetair.eu/powietrze/smog-i-emisje-z-budownictwa/ubostwo-energetyczne-w-obliczu-wyzwan-zwiazanych-z-ochrona-srodowiska