Odznaczenia dla pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Start >Aktualności >Odznaczenia dla pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Odznaczenia dla pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

16 lipca 2020 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych. Wśród odznaczonych osób znaleźli są pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW oraz dr hab. Emilia Paprzycka

Na uroczystości wręczono dwa Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, jeden Srebrny i dwa Brązowe Krzyże Zasługi, 50 Medali za Długoletnią Służbę, cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej, trzy Medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, dziewięć Odznak Honorowych za „Zasługi dla SGGW”. Wydarzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych prowadził przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji odznaczeniami dokonał Sekretarz Stanu Minister Adam Kwiatkowski.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali: prof. dr hab. Kazimierz Banasik oraz prof. dr hab. Marian Binek;
Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW;
Brązowym Krzyżem Zasługi – dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW i dr inż. Monika Gębska.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 50 pracowników Uczelni. Wręczono 15 złotych, 18 srebrnych i 17 brązowych medali.

Pracownikom Uczelni zostały również wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej dekoracji dokonał JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Medale otrzymali: dr hab. Jacek Borowski, dr hab. prof. SGGW Leszek Chmielewski; dr hab. Anna Harton oraz dr Emilia Paprzycka.

Więcej informacji:
https://www.sggw.pl/aktualnosci/uroczystosc-wreczenia-odznaczen-oraz-dyplomow-habilitacyjnych