Najnowsza publikacja Arlety Hrehorowicz – Postawy pokolenia Z wobec obywatelskości.

Start >Aktualności >Najnowsza publikacja Arlety Hrehorowicz – Postawy pokolenia Z wobec obywatelskości.

Najnowsza publikacja Arlety Hrehorowicz – Postawy pokolenia Z wobec obywatelskości.

Prezentowana monografia autorstwa dr Arlety Hrehorowicz z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW, „Postawy pokolenia Z wobec obywatelskości” to solidne studium obywatelskości młodzieży (pokolenia Z – urodzonego po 1990 roku), w świetle badań jakościowych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Analizując literaturę przedmiotu, należałoby stwierdzić, że dostępne badania mające odpowiedzieć na pytania: „Jacy są młodzi ludzie?”, „Jakie wartości wyznaje współczesna młodzież?” są w zasadzie eksploracją pokolenia milenialsów, czyli dzisiejszych trzydziestolatków. Brakuje więc aktualnych opracowań dotyczących generacji Z. Prezentowana książka stanowi odpowiedź na tę lukę.

W publikacji prezentowane są nowatorskie ujęcia w pedagogice społecznej, socjologii wychowania i socjologii młodzieży.

W empirycznej części publikacji zaprezentowano m.in. analizę wiedzy, opinii i aktywności obywatelskiej pokolenia Z. Badani studenci wykazują niezmiernie niski pozom wiedzy o polskich i europejskich instytucjach politycznych oraz obojętne lub ambiwalentne postawy wobec ważnych wydarzeń politycznych w Polsce. Choć są tu wyjątki: na przykład studentki orientują się o obecnych uwarunkowań prawnych dopuszczających aborcję, młodzież zgodnie potwierdza nadmierne zaangażowanie Kościoła w przekonania polityczne wiernych.

Książka została wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek.

Arleta Hrehorowicz – doktor nauk społecznych, prawnik i pedagog o dwóch specjalnościach: edukacja dorosłych oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień obywatelskości, praktycznego wymiaru procesów demokratyzacji, świadomości oraz aktywności obywatelskiej młodzieży i jej edukacyjnego wspierania, a także wizerunku pokolenia Z w mediach.