Nadano tytuł profesora dr hab. Jolancie Grotowskiej- Leder, prof. SGGW

Start >Aktualności >Nadano tytuł profesora dr hab. Jolancie Grotowskiej- Leder, prof. SGGW

Nadano tytuł profesora dr hab. Jolancie Grotowskiej- Leder, prof. SGGW

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 27.07.2021 roku dr hab. Jolanta Grotowska-Leder otrzymała tytuł profesora nauk społecznych. Prof. Jolanta Grotowska-Leder pracuje w Katedrze Socjologii na Wydziale Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. Obecnie pełni m.in. funkcję: V-ce przewodniczącej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, przewodniczącej Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przewodniczącej Kapituły Konkursu im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej, eksperta społecznego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Była ekspertem Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki i Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2017-2020 była  v-ce przewodniczącą Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy, Rodziny i Polityki Spolecznej. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń, w tym Medalu im. E. Abramowskiego.   
Głównym obszarem zainteresowań naukowo-badawczych prof. Jolanty Grotowskiej-Leder jest socjologia problemów społecznych, w szczególności problemy ubóstwa, bezrobocia, migracji, a ostatnio także problemy młodego pokolenia. Do socjologicznych analiz kluczowych współczesnych problemów społecznych wprowadziła kilka nowych perspektyw: dynamicznej/temporalnej i cyklu/przebiegu życia oraz sieci wsparcia. Prowadziła analizy w ramach teoretycznych koncepcji: missing class, NEET (not employment, education and training), sandwich generation, osiągania dorosłości i pełnej dorosłości. Jej dorobek naukowy w ostatnich trzech dekadach charakteryzuje łączenie refleksji socjologicznej i z obszaru polityki społecznej. Uczestniczyła łącznie w ponad 30 projektach naukowych krajowych i międzynarodowych (m.in. NCN, NCBiR, PR Komisji Europejskiej, Tempus, Fundacji im. F. Eberta). Jest autorką ponad 200 prac naukowych obejmujących autorskie i współautorskie monografie, redakcje prac zbiorowych, artykuły w czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych. Brała udział w ponad 50 konferencjach międzynarodowych (w tym w wielu światowych i europejskich kongresach socjologii) oraz w ponad 100 konferencjach polskich. Prowadziła wykłady w wielu uznanych europejskich uniwersytetach, m.in.: Uniwersytecie w Padwie, Włochy; Uniwersytecie w Granadzie, Hiszpania; Uniwersytecie w Macedonii, Grecja; Uniwersytecie w Lizbonie, Portugalia; Uniwersytecie w Kownie, Litwa;  Uniwersytecie w Debreczynie, Wegry.
Wypromowała 4 doktorów oraz ponad 250 magistrów i licencjantów.