Mobilność Plus

Start >Aktualności >Mobilność Plus

Dr Marta Makowska z Katedry Socjologii WNS została laureatką II edycji  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Mobilność Plus. Dzięki temu stypendium przebywała wraz z synem i mężem w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych od czerwca do grudnia 2013 roku. Program MNiSW  umożliwia bowiem wyjazd nie tylko naukowcowi, ale także jego rodzinie.

Ośrodkiem naukowym, który przyjął dr Makowską, jest Saint Joseph’s University, jej opiekunem zaś był profesor Georg Sillup. Wraz z nim i jego zespołem prowadziła ona badania na temat wizerunku firm farmaceutycznych w mediach – w efekcie ma powstać jego porównanie między Polską a USA.  Dr Makowska przeprowadziła także w USA własne badanie dotyczące postaw studentów medycyny wobec marketingu farmaceutycznego. Wyjazd i praca z wybitnymi ekspertami na zagranicznej uczelni to bardzo cenne doświadczenie.