Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości

Start >Aktualności >Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości

W dniu 23 maja w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyła się interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:
„Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” z Grzybowa, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie oraz Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych. Jest to unikatowe wydarzenie o randze międzynarodowej. Wśród prelegentów znaleźli się wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie edukacji dorosłych, z Polski i innch krajów Europy. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat uniwersytetów ludowych oraz uznanie wartości stosowanej przez UL metodologii, kładącej nacisk na praktyczne umiejętności, dualny system kształcenia zawodowego oraz budowanie kompetencji kluczowych. Na konferencji wystąpił Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, który nakreśli miejsce uniwersytetów ludowych w programie rządowym.

dr Iwona Błaszczak, Prodziekan do spraw dydaktyki WNS SGGW – przewodnicząca komitetu
organizacyjnego konferencji
Ewa Smuk – Stratenwerth, Dyrektor Stowarzyszenia ZIARNO

Film z konferencji
Reportaż z konferencji

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).