Lokalnie o adaptacji – pierwszy rok realizacji projektu NCN w INSiP SGGW

Start >Aktualności >Lokalnie o adaptacji – pierwszy rok realizacji projektu NCN w INSiP SGGW

Lokalnie o adaptacji – pierwszy rok realizacji projektu NCN w INSiP SGGW

Analiza treści miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, wizyta u partnera zagranicznego i semestralne zajęcia z socjologii środowiska. O pierwszym miesiącach realizacji projektu NCN pt. Lokalnie wiedzieć o adaptacji do zmian klimatu opowiada jego kierowniczka, dr Renata Putkowska-Smoter.

Celem projektu jest sprawdzenie w jaki sposób i za pomocą jakich metod/narzędzi różne grupy społeczne przekładają specjalistyczną wiedzę o zmieniających się warunkach klimatycznych na lokalne działania adaptacyjne w polskich miastach. Działania badawcze rozpoczęły się w październiku 2022 i potrwają do września 2024 roku. W trakcie pierwszych miesięcy projektu dr Putkowska-Smoter skupiła się na uporządkowaniu dostępnych materiałów na temat adaptacji do zmian klimatu w polskich miastach i opisaniu historii tworzenia tej polityki w Polsce. 

Wstępna analiza wskazuje, że wykreowanie nowej polityki publicznej związanej z adaptacją do zmian klimatu ma szansę zintegrować różne, dotąd rozproszone kwestie środowiskowe (m.in. błękitno-zielona infrastruktura, problem jakości powietrza, rozwój zrównoważonego transportu). Opracowane plany adaptacji wyraźnie podnoszą rangę tych kwestii względem innych polityk lokalnych i pozwalają stworzyć dla nich spójny mechanizm działania (regulacje prawne, systemy zarządzania, mechanizmy finansowania, raportowanie zmian). Wstępna analiza 45 planów adaptacji do zmian klimatu wskazała jednak, że opis działań adaptacyjnych w ograniczonym stopniu uwzględnia kwestie sprawiedliwości środowiskowej i perspektywę grup szczególnie wrażliwych na zmianę warunków klimatycznych. 

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badań jakościowych w wybranych miastach, aby uwzględnić perspektywę różnych podmiotów uczestniczących w realizacji polityki adaptacji do zmian klimatu (ośrodki naukowe, biurokracja krajowa i lokalna, oraz lokalne podmioty społeczne i prywatne).

Dr Renata Putkowska-Smoter konsultowała wstępne wyniki analiz podczas wizyty u dr Annegret Haase w Departamencie Socjologii Miasta i Środowiska Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ) oraz na konferencji Nordic Environmental Social Science Conference (NESS) w Goeteborgu. Z pracami nad projektem mogli się też zapoznać studenci i studentki III roku socjologii podczas ćwiczeń i wykładów z socjologii środowiska. Autorski program tych zajęć przygotowały dr Renata Putkowska-Smoter i dr Daria Murawska. 
Powodzeniem zakończył się również pilotaż studenckiej grupy badawczej w obszarze adaptacji do zmian klimatu (celem pilotażowego badania była analiza budżetów obywatelskich/partycypacyjnych pod kątem działań związanych z adaptacją do zmian klimatu), która będzie miała swoją kontynuację w kolejnym roku akademickim.