Konferencja „Transplantacja – darem życia”

Start >Aktualności >Konferencja „Transplantacja – darem życia”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Transplantacja –darem życia”, która odbędzie  się 11 grudnia 2014 r. (czwartek) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, sala nr 112, budynek nr 8, I piętro,  w godzinach 9.00-12.30.

Konferencję otworzy prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Prorektor ds. Dydaktyki oraz Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek.  Konferencja służy popularyzowaniu idei transplantacji narządów i tkanek wśród społeczeństwa. Konferencja jest organizowana w ramach programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”. Celem Programu jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych oraz uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów. Program realizowany jest z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego od 2009 roku. W konferencji wezmą udział przedstawiciele: POLTRANSPLANTU, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowego Instytutu Medycznego, osoby po przeszczepie, przedstawiciele uczelni. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane informacje na temat transplantacji narządów i tkanek, realizacji programu „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”.

Uczestników konferencji zachęcamy do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku przez pracowników Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Potencjalnymi dawcami szpiku mogą zostać zdrowi dorośli, którzy po okazaniu dowodu i wypełnieniu ankiety oddadzą próbki krwi do zbadania. Cała procedura rejestracji trwa około 30 minut. Stanowisko to znajdziecie Państwo w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, sala chóru, budynek nr 8, I piętro (vis a vis sali w której odbędzie się konferencja). Na konferencji będzie można zaopatrzyć się w oświadczenie woli. Każda osoba dorosła podpisująca ten dokument, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Szczególnie ważne jest, aby w ślad za podpisaniem oświadczenia woli powiadomić najbliższych o swojej decyzji.