Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju”

Start >Aktualności >Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju”

Dnia 14 grudnia br. odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju” z udziałem środowiska naukowego oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich.

Organizatorami konferencji są Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Socjologii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Społeczeństwa Obywatelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Program konferencji