Konferencja naukowa „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością”.

Start >Aktualności >Konferencja naukowa „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością”.

Konferencja naukowa „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością”.

W dniach 10-11 czerwca 2021 odbędzie się konferencja naukowa „Zmagania z codziennością w czasach wzmożonego ryzyka. Strategie jednostek i rodzin w radzeniu sobie z niepewnością”, której jednym ze współorganizatorów jest Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW.

Organizowana konferencja jest zaproszeniem do szerszej refleksji, także interdyscyplinarnej, nad strategiami przyjmowanymi przez jednostki i rodziny w odpowiedzi na szybko zmieniającą się rzeczywistość. Istotne są pytania zarówno o rodzaje dokonywanych wyborów, ich uwarunkowania i uzasadnienia, a także ustalenie czy sytuacja kryzysu sprzyja inwestowaniu w siebie, we własne zasoby czy wzmacnianiu więzi rodzinnych i nieformalnych sieci wsparcia, czy też przeciwnie, wzmaga orientowanie się na zewnętrzne źródła i relacje pomocowe? Jaką rolę w tych wyborach odgrywa sfera publiczna i to co oferuje? Czy proces zwiększania autonomii decyzyjnej jednostek jest szansą dla przedstawicieli mniejszości, kategorii defaworyzowanych i lokalnych środowisk, czy może wręcz przeciwnie? Odpowiedzi na te pytania pozwolą identyfikować przemiany i ich uwarunkowania.

Wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym. 
Planowana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w wieloautorskiej monografii (20 pkt) i w czasopismach naukowych (min. 20 pkt).

Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 15 kwietnia

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia
http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=1772 

Komitet naukowy: 
Dr hab. Mariola Bieńko prof. UW 
Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder prof. SGGW 
Dr hab. Jakub Niedbalski prof. UŁ 
Dr hab. Małgorzata Sikorska prof. UW 
Dr hab. Iwona Taranowicz prof. UWr 
Dr hab. Joanna Wyleżałek prof. SGGW

Do pobrania:
Komunikat
Formularz zgłoszenia