Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Start >Aktualności >Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13 września 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii , a jej głównym tematem była dyskusja nad obecnym i przyszłym modelem ewaluacji badań naukowych.

Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii (KIiWS) jest zrzeszeniem łączącym dyrektorów instytutów socjologii i dziekanów w całym kraju. Ma ono na celu integrację środowiska socjologicznego i organizowanie dyskusji wokół problemów rozwoju dyscypliny oraz nauczania socjologii (zwłaszcza programu i jakości kształcenia socjologicznego). Konferencję jako nieformalne spotkania  powołano w 1995 r. z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Frieskego i prof. dr hab. Jolanty Kulpińskiej (ówczesnych dyrektorów Instytutów Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego). Od początku funkcjonowania spotkania nosiły nazwę Konferencja Instytutów Socjologii (KIS), a pierwszą przewodniczącą Konferencji była prof. dr hab. Jolanta Kulpińska. KIS miał ogromny wpływ między innymi na wypracowanie wspólnych zasad programu studiów socjologicznych na I i II szczeblu nauczania.

Nazwa spotkań uległa zmianie pod wpływem zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym z 2019 roku, która spowodowała restrukturyzację wielu ośrodków akademickich. Decyzją członków KIS w 2021 roku spotkania zmieniły nazwę na Konferencja Instytutów i Wydziałów Socjologii (KIiWS). Ostatnie spotkanie KIiWS odbyło się 13 września 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jego głównym tematem była dyskusja nad obecnym i przyszłym modelem ewaluacji badań naukowych z udziałem dr hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK, członka Komisji Ewaluacji Nauki. 

W spotkaniu udział wziął JM Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada, a z ramienia Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki  v-ce Dyrektor Instytutu dr Iwona Błaszczak, prof. dr hab. Anna Śliz oraz dr hab. Piotr Swacha. Do SGGW przyjechali dyrektorzy instytutów socjologii  i dziekani z całej Polski.  Po spotkaniu goście zaproszeni zostali na występ zespołu ludowego PROMNI.

Prowadzenie Konferencji Instytutów i Wydziałów Socjologii powierzono w 2021 roku dr hab. Joannie Wyleżałek, prof. SGGW, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW. 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).