IV Warsztaty Umiejętności Komunikacyjnych „Różne oblicza komunikacji”

Start >Aktualności >IV Warsztaty Umiejętności Komunikacyjnych „Różne oblicza komunikacji”

Zakład Komunikacji Społecznej zaprasza studentów na bezpłatne  Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WARSZTATÓW:

  • Komunikacja w biznesie międzynarodowym

Prowadzący: Dr Elżbieta Kacperska
Termin: 06.12.2016 godz. 17.30-19.30

Liczba miejsc: 10-12 osób

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest wskazanie wpływu komunikacji w różnych kulturach na biznes międzynarodowy. Przedmiotem warsztatów będą negocjacje na rynkach międzynarodowych. Zakres warsztatów uwzględnia: język negocjacji, bariery w negocjowaniu globalnym, różnice ideologiczne, język ciała, etykietę.

DR ELŻBIETA KACPERSKA – ekonomista, absolwentka obecnego Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW i podyplomowych Studiów Handlu Zagranicznego na SGH. Pracownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych WNE SGGW. Obszar zainteresowań naukowych: handel zagraniczny, negocjacje biznesowe, mobilność siły roboczej w skali międzynarodowej, globalizacja, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

 

  • Jak mówić żeby nie zaniemówić

Prowadzący: Dr Monika Jurewicz
Termin: 28.11.2016 godz. 14.00-16.00

Liczba miejsc: 10-12 osób

 Cel warsztatów:

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w problematykę emisji głosu poprzez poznanie mechanizmu mówienia i zasad prawidłowego wytwarzania i wydobywania głosu na zewnątrz. Uczestnicy warsztatów uzyskają praktyczną wiedzę na temat najczęstszych błędów emisyjnych i warunków ich powstawania. Równocześnie otrzymają elementarną wiedzę dotyczącą pracy nad głosem w zakresie oddychania, fonacji, artykulacji i dykcji.

DR MONIKA JUREWICZ – pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszewskiego na kierunku pedagogika, logopedia, terapia pedagogiczna. Pracownik Zakładu Pedagogika szkolna z terapią WNS SGGW w Warszawie. Obszar zainteresowań naukowych: indywidualność, narracja, badania biograficzne, uwarunkowania szans edukacyjnych, nauczyciel.

 

ZAPISY:

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres: monika_podkowinska@sggw.pl do 26 listopada 2016 r., a w przypadku warsztatów Komunikacja w biznesie międzynarodowym do dnia 03.12.2016 r.

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć zostaną przesłane uczestnikom na podane przez nich adresy e-mail.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Monika Podkowińska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr hab. Agnieszka Kampka

Dr Mariusz Kosieradzki

Dr Piotr Wiench

Dr Monika Jurewicz

Dr Elżbieta Kacperska