Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 3
Data ogłoszenia konkursu: 25.07.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki
Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne
Dyscyplina naukowa: psychologia
Termin składania dokumentów: 25.08.2022r. – 09.09.2022r.
Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 2
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 20.09.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 2 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie psychologia. Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydaci nie spełniali wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonych kandydatur do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w  Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. 

 Warszawa, 27.09.2022r.