Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne

Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne

Data ogłoszenia konkursu: 12.02.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 12.02.2021 r. – 26.02.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 7
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1
Uzasadnienie: Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty siedmiu osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne. Komisja stwierdziła, że trzech kandydatów nie spełniło wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym.
Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne spełniają czterej kandydaci.
W kolejnym etapie Komisja przeszła do oceny merytorycznej kandydatów. Komisja Konkursowa najwyżej oceniła kompetencje pani mgr Anny Stanisławskiej-Brylskiej.

Biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych oraz wymogów dodatkowych Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr Anny Stanisławskiej-Brylskiej do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.