Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne

Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne

Data ogłoszenia konkursu: 08.02.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 08.02.2021 r. – 22.02.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 8
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1
Uzasadnienie: Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty ośmiu osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja stwierdziła, że pięciu kandydatów nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym.
Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne spełniają trzej kandydaci. W kolejnym etapie Komisja przeszła do oceny merytorycznej kandydatów. Komisja Konkursowa najwyżej oceniła kompetencje pana mgr. Jarosława Juliana Marczaka.

Biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych oraz wymogów dodatkowych Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr. Jarosława Juliana Marczaka do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.