Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika

Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika

Data ogłoszenia konkursu: 08.02.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 08.02.2021 r. – 22.02.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 6
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1
Uzasadnienie: Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty sześciu osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika. Komisja stwierdziła, że trzech kandydatów nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym.
Komisja Konkursowa stwierdziła, że wymogi formalne spełniają trzej kandydaci, którzy zostali zaproszeni do drugiego etapu.
W drugim etapie Komisja spotkała się zdalnie z kandydatami, a następnie przeszła do oceny merytorycznej kandydatów. Komisja Konkursowa najwyżej oceniła kompetencje pani dr Marty Majorczyk

Biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych oraz wymogów dodatkowych Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Marty Majorczyk do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.