Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 5

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: pedagogika
Data ogłoszenia konkursu: 04.07.2022r.
Termin składania dokumentów: 04.07.2022r. – 18.07.2022r.
Data zamieszczenia informacji o konkursie: 03.06.2022r.
Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 0
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: W związku z brakiem zgłoszeń Komisja Konkursowa w dniu 18.07.2022r. nie przystąpiła do oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym kandydatur do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. 

Warszawa, 20.07.2022r.