Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu jednoetapowego na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 2

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: pedagogika
Data ogłoszenia konkursu: 04.07.2022r.
Termin składania dokumentów: 04.07.2022r. – 18.07.2022r.
Data zamieszczenia informacji o konkursie: 03.06.2022r.
Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 18.07.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 1 osoby, która zgłosiła się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika. Komisja stwierdziła, że kandydat spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonej kandydatury. Biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych oraz wymogów merytorycznych Komisja Konkursowa jednogłośnie zaopiniowała kandydaturę dr Beaty Baron do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. 

Warszawa, 20.07.2022r.