Inauguracja „Szkoły Twórczego Myślenia”

Start >Aktualności >Inauguracja „Szkoły Twórczego Myślenia”

atedra Edukacji i Kultury, Koło Naukowe Pedagogów wraz z opiekunem Dr Iwoną Błaszczak oraz Samorząd Studentów WNS SGGW serdecznie zapraszają pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane na inaugurację

„Szkoły Twórczego Myślenia”

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szkoła Twórczego Myślenia to spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki. Projekt ma na celu doskonalenie i rozwój motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. twórczego myślenia, podejmowania działań twórczych, poszerzenia specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie, rozwoju umiejętności interpersonalnych, tworzenia wielu różnych sposobów podejścia do rozwiązania problemu.

Pierwsze ze spotkań zostanie poprowadzone przez Panią Renatę Dymną – teatrologa i reżysera teatralnego, nauczyciela akademickiego, dziennikarkę, psychologa i mediatora. W ramach spotkania odbędzie się wykład „Kreatywność jako forma wyrażania siebie oraz świata, w którym żyjemy” oraz zajęcia warsztatowe „Budowanie pomysłów na twórcze działania – inspiracje teatralne, filmowe i literackie”.

Szkoła Twórczego Myślenia została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Wiesława Bielawskiego.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2017 roku o godzinie 12.00 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Budynek 8, sala 112.

Komitet Organizacyjny:

  • dr Iwona Błaszczak – Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Pedagogika WNS
  • Adriana Jankowska – Studentka Pedagogiki WNS, Sekretarz Samorządu Studentów WNS
  • Agata Fleter – Studentka Pedagogiki WNS, Przewodnicząca Samorządu Studentów WNS
  • Joanna Olszak – Studentka Socjologii WNS, Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studentów WNS
  • Sylwia Sobieska – Studentka Socjologii WNS, Członek Samorządu Studentów WNS
  • Magdalena Zbucka – Studentka Pedagogiki WNS, Prezes Koła Naukowego Pedagogów

Renata Dymna

Teatrolog i reżyser teatralny, nauczyciel akademicki, dziennikarka, psycholog i mediator. Przez osiemnaście lat była kierownikiem literackim w Teatrze Nowym A. Hanuszkiewicza. Wcześniej pracowała w teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Pracowała także w telewizji, jest autorką filmów dokumentalnych. Zajmuje się reżyserią, psychologią i historią obyczaju. Prowadzi autorskie zajęcia KOD (Kultura. Obyczaj. Dramat) dla studentów UKSW. Powołała do życia Piwnicę Warszawską, w której królował duch krakowski. Wydała dwie książki rozmów z Adamem Hanuszkiewiczem „Kobieto! Boski diable” (Wydawnictwo Prószyński 2012) i „Reszta jest monologiem” (Wydawnictwo BOSZ 2016).