Inauguracja Salonu Socjologicznego w SGGW w Warszawie

Start >Aktualności >Inauguracja Salonu Socjologicznego w SGGW w Warszawie

Wykład inaugurujący Salon Socjologiczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygłoszony przez prof. dr hab. Grażynę Skąpską – Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego stanowił istotne wydarzenie naukowe, które zostało objęte patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Socjologicznego. O znaczeniu Salonu Socjologicznego świadczyć może ogromne zainteresowanie spotkaniem zarówno ze strony pracowników i studentów Naszej Uczelni, gości z zaprzyjaźnionych jednostek naukowych jak i ze strony mediów. Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przywitał  Rektor ds. Dydaktyki  prof. dr hab. Bogdan Klepacki a spotkanie poprowadziła Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Hanna Podedworna.  Tytuł wykładu: „Co po kryzysie? Odpowiedzi katastroficzne i prometejskie” zainspirował obecnych do własnych refleksji i zadawania interesujących pytań m.in. o zasięg kryzysu, skutki traumy – zarówno te negatywne jak i pozytywne, subiektywizm i obiektywizm w ocenie sytuacji społecznej czy uprawomocnienie wartościowania w socjologii. Po zakończeniu wykładu i dyskusji kontynuowano rozmowy na ważne społeczne tematy w kuluarach. Goście Salonu Socjologicznego gratulowali pracownikom Katedry Socjologii pomysłu zorganizowania cyklicznych prelekcji wybitnych polskich i światowych socjologów. Dostrzeżono również zaangażowanie studentów Naszego Wydziału w aktywności organizacyjne. Czujemy się zatem zobowiązani do kontynuacji spotkań na najwyższym możliwym poziomie i mając powyższe na względzie już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie w styczniu 2016 roku.

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).