III Warsztaty Umiejętności Komunikacyjnych

Start >Aktualności >III Warsztaty Umiejętności Komunikacyjnych

akład Komunikacji Społecznej zaprasza studentów na bezpłatne  Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych, które odbędą się w grudniu 2015 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH WARSZTATÓW:

1)Nie mów do mnie jak do dziecka – analiza transakcyjna w komunikacji interpersonalnej

Prowadzący: mgr Danuta Parlak
Termin: 15.12.2015 godz. 17.50-20.00

Liczba miejsc: 10-12 osób

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest wskazanie jak wewnętrzny Rodzic, Dorosły i Dziecko wpływają na nasze interakcje społeczne. Uczestnicy poznają główne założenia analizy transakcyjnej E. Berne’a w odniesieniu do procesu komunikacji. Nauczą się rozpoznawać stany Ja oraz podstawowe typy transakcji (wymiany komunikatów) – zarówno te, które służą podtrzymywaniu i rozwojowi relacji interpersonalnych jak i te, które powodują zakłócenie lub zerwanie komunikacji.

 MGR DANUTA PARLAK – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich (Szkoła Nauk Społecznych, IFIS PAN, Warszawa). Obszar zainteresowań naukowych: komunikacja interpersonalna, kompetencje komunikacyjne a zdolność przyjmowania cudzej perspektywy, mowa i komunikacja w wieku starszym.

 

2) Komunikacja międzykulturowa w perspektywie społeczno-kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego.

Prowadzący: prof. dr hab. Kamil Kardis, Prešovská univerzita v Prešove

Termin:  11.12.2015 godz. 16.00-18.00

Liczba miejsc: 10-15 osób

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest interdyscyplinarna analiza społeczno-kulturowych i geopolitycznych uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Warsztaty te mają za zadanie przekazać i wprowadzić studentów w obszar zainteresowań w dziedzinie komunikacji międzykulturowej w oparciu o perspektywy zarządzania międzykulturowego.

PROF. DR HAB. KAMIL KARDIS – Prešovská univerzita v Prešove. Jest Kierownikiem Międzykulturowych Studiów Europejskich. Obszar zainteresowań naukowych: współczesne teorie socjologiczne, socjologia kultury i grup etnicznych, socjologia komunikacji międzykulturowej.

 

3)  Syndrom odrzucenia – problemy komunikacyjne dzieci oraz osób dorosłych z Syndromem odrzucenia

Prowadzący: mgr Bożena Łojko, Fundacja Zerwane Więzi
Termin: 15.12.2015 godz. 18.00 – 20.00

Liczba miejsc: 10-12 osób

Cel warsztatów: Warsztat  skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu przyszłej pracy z dziećmi z domów dziecka, rodzin zastępczych, dziećmi adoptowanymi. Uczestnicy, biorąc udział w warsztatach zapoznają się z procesami oraz technikami diagnostyki dzieci „odrzuconych”.

MGR BOŻENA ŁOJKO – pedagog, terapeuta oraz prezes Fundacji Zerwane Więzi. Prowadzi warsztaty indywidualne dla rodzin adopcyjnych, zastępczych. Prowadzi także terapię dla dorosłych dzieci adoptowanych poszukujących swojej tożsamości.

  

ZAPISY:

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres: warsztatykomunikacji@gmail.com do 11 grudnia 2015r, a w przypadku warsztatów Komunikacja międzykulturowa w perspektywie społeczno-kulturowych uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego do dnia 09.12.2015r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć zostaną przesłane uczestnikom na podane przez nich adresy e-mail.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Monika Podkowińska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr hab. Agnieszka Kampka

Dr Mariusz Kosieradzki