Dr Wojciech Połeć członkiem Komisji Badań Azjatyckich KNE PAN

Start >Aktualności >Dr Wojciech Połeć członkiem Komisji Badań Azjatyckich KNE PAN

Dr Wojciech Połeć członkiem Komisji Badań Azjatyckich KNE PAN

 

Dr Wojciech Połeć, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW, został członkiem Komisji Badań Azjatyckich KNE PAN. Powierzono mu również funkcję zastępcy przewodniczącej Komisji. 

Komisja Badań Azjatyckich powstała w kwietniu 2021 roku, z przekształcenia Komisji ds. Badania Wschodu KNE PAN, jej głównym celem jest integracja środowiska etnologów i antropologów prowadzących badania terenowe w różnych regionach Azji. Szczegółowe informacje nt. funkcji Komisji dostępne są na stronie http://www.kometno.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=192 

Dr Wojciech Połeć - socjolog, antropolog, adiunkt w Katedrze Socjologii w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnik kilku wyjazdów badawczych na Syberię oraz do Mongolii. Interesuje się zróżnicowaniem kulturowym i społecznym, buriackim szamanizmem i kulturą Buriatów. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych w tym kilkunastu artykułów poświęconych szamanizmowi, kulturze buriackiej i mongolskich.
Wybrane ostatnie publikacje: 

  • Wojciech Połeć, O procesach zmian w kulturach rdzennych ludów syberyjskich po upadku Związku Radzieckiego. Przypadek kultury buriackiej. Rocznik Lubuski Tom 46, część 2 
  • Wojciech Połeć, Czyżby przedwczesny krzyk sowy Minerwy? O renesansie syberyjskiego szamanizmu, Humaniora. Czasopismo Internetowe, Nr 3 (27)/2019
  • Ewa Nowicka, Wojciech Połeć, Religious Diversity for the Sake of Ethnic Unity? Shamanism and Buddhism in Creating Buryat Ethnic Identity, Polish Sociological Review 2(206)’19 
  • Ayur Zhanaev, Wojciech Połeć, The Minority Language in the Globalizing World: the Buryat Language on the Internet Adeptus 14 (2/2019)