Dr Iwona Błaszczak - Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, została powołana na Zastępcę Redaktora Naczelnego w dwóch prestiżowych czasopismach naukowych

Start >Aktualności >Dr Iwona Błaszczak - Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, została powołana na Zastępcę Redaktora Naczelnego w dwóch prestiżowych czasopismach naukowych

Dr Iwona Błaszczak - Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, została powołana na Zastępcę Redaktora Naczelnego w dwóch prestiżowych czasopismach naukowych

W dniu 24 lutego 2022 roku, dr Iwona Błaszczak - Wicedyrektor INSIP odebrała z rąk Prezesa Wydawnictwa Adam Marszałek, Pana dr Adama Marszałka oraz Pani Dyrektor Iwony Nadolskiej-Bartosiak, powołanie na Zastępcę Redaktora Naczelnego w dwóch prestiżowych czasopismach: „Kultura i Edukacja” oraz „The New Educational Review”. Prezes Wydawnictwa dr Adam Marszałek omówił z Wicedyrektor INSIP dr Iwoną Błaszczak, zasady współpracy przy współwydawaniu od bieżącego roku przez INSIP dwóch kwartalników „Kultury i Edukacji” oraz „The New Educational Review”. 

Kwartalnik "The New Educational Review”, jest jednym z najbardziej prestiżowych anglojęzycznych czasopism międzynarodowych w krajach Europy Środkowej. Nowy Przegląd Edukacyjny jest czasopismem tworzonym przez wydziały pedagogiczne następujących uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacka) oraz Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). 

Czasopismo to posiada obecnie 100 punktów zgodnie z Listą Ministerialną.  Nowy Przegląd Edukacyjny jest kontynuacją pomysłu prof. Bogdana Suchodolskiego, który kierował międzynarodową redakcją rocznego czasopisma Paideia. Wydawany był przez Komitet Nauk o Wychowaniu PAN w latach 1972 – 1994 w językach angielskim, francuskim i rosyjskim. 
Kwartalnika „Kultura i Edukacja”, jest czasopismem wydawanym nieprzerwanie od 1992 roku przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Obecnie czasopismo posiada 40 punktów zgodnie z Listą Ministerialną (jest w trakcie oczekiwania na złożone odwołanie o przyznanie 100 punktów). 

Zakres tematyczny obu kwartalników obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Międzynarodowy charakter pism potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rad Naukowych, jak i Autorzy oraz wersje językowe, czasopism które  ukazują się w językach polskim oraz angielskim. 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).