Dr hab. Piotr Swacha wśród laureatów konkursu Miniatura 5 

Start >Aktualności >Dr hab. Piotr Swacha wśród laureatów konkursu Miniatura 5 

Dr hab. Piotr Swacha z Instytutu Nauk Społecznych i Pedagogiki SGGW został jednym z laureatów konkursu Miniatura 5, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i otrzymał dofinansowanie na realizację projektu badawczego pt.: „Parlamentarne partie polityczne w Polsce wobec problemu zmiany klimatu w latach 2005-2019 (perspektywa sieci społecznych)”. 

Głównym celem projektu jest doskonalenie techniki badawczej sieciowej analizy dyskursu (Discourse Network Analysis - DNA) oraz przygotowanie klucza kategoryzacyjnego do badania treści politycznych dotyczących problemu zmiany klimatu. 

Piotr Swacha jest pracownikiem Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW (Katedra Socjologii), w obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się tematyka związana z: funkcjonowaniem ruchu ludowego w Polsce; najnowszą społeczno-polityczną historią Polski; polityką środowiskową i klimatyczną; analizą sieci społecznych. Jest on współautorem raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce” (2021)  przygotowanego z inicjatywy UN Global Compact Network Poland.