Analiza dyskursu

Start >Aktualności >Analiza dyskursu

Wydział Nauk Społecznych SGGW jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”

Dyskurs jest kategorią, która w ostatnich latach zyskała na znaczeniu w różnych dziedzinach nauk społecznych i humanistyki. Do zintensyfikowania badań nad dyskursem przyczyniły się: zwrot językowy w naukach społecznych, popularność konstruktywizmu, ale także przemiany społeczne i gospodarcze, w tym rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wzrost znaczenia sfery usług oraz rewolucje internetowa i cyfrowa przyczyniły się. Język to także narzędzie władzy. Dyskurs publiczny służy reprodukowaniu społecznego porządku, ale może też prowadzić do zjawisk skrajnych jak rasizm czy ludobójstwo. Tylko wielowątkowa analiza uwzględniająca wszystkie wymiary dyskursu może służyć rozwojowi teorii i wspierać praktykę społeczną.

Dlatego 11 wiodących ośrodków naukowych w Polsce wraz z Wydawnictwem Akademickim Sedno powołało 21 lipca 2011 roku Konsorcjum Naukowe pod nazwą „Analiza Dyskursu”. Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, zaś koordynatorem Konsorcjum – Uniwersytet Łódzki. Członkowie Konsorcjum współpracowali na długo przed jego powołaniem. Odbyło się kilka warsztatów w różnych miastach Polski.

Celem konsorcjum jest intensyfikacja współpracy między różnymi ośrodkami badawczymi w Polsce oraz między różnymi dyscyplinami, zajmującymi się dyskursem. Transdyscyplinarna współpraca pozwoli wypracować wspólne pojęcia i definicje, zweryfikować przydatność metod i technik badawczych oraz pogłębić diagnozę różnorodnych zjawisk społecznych. Konsorcjum ma szanse wzmocnić potencjał naukowo-badawczy jednostek organizacyjnych w dziedzinie wspólnych badań naukowych.

Podstawowe zadania konsorcjum to:

– promocja i koordynacja wspólnych projektów badawczych z wykorzystaniem doświadczenia Członków Konsorcjum;

– występowanie z wnioskami o dotacje na prowadzenie wspólnych projektów;

– wzajemna wymiana wyników badań oraz doświadczeń dydaktycznych w zakresie działania Konsorcjum;

– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych.

Obecnie Konsorcjum realizuje grant MNiSzW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne” (0114/NPRH2/H11/81/2013). Kierownikiem projektu jest prof. UŁ dr hab. Marek Czyżewski.

Pracownicy Wydziału zainteresowani zaangażowaniem się w prace Konsorcjum proszeni są o kontakt z dr Agnieszką Kampką (agnieszka_kampka@sggw.pl), która koordynuje współpracę WNS z Konsorcjum.